REGULAMIN

 1. CZARY MARY MAGICZNA BAWIALNIA przeznaczona jest dla dzieci do lat 13.
 2. Dzieci poniżej 3 roku życia przebywają w bawialni tylko pod opieką Rodzica/pełnoletniego Opiekuna.
 3. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą przebywać na konstrukcji zabawowej pod opieką pełnoletniego Opiekuna.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci w bawialni CZARY MARY odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
 5. Rodzic/Opiekun może zostawić dziecko pod opieką personelu na własną odpowiedzialność i po podpisaniu stosownego oświadczenia.
 6. Razem z biletem Rodzic/Opiekun otrzymuje kartę magnetyczną lub zegarek (naliczające czas pobytu), które należy zwrócić w kasie przy wyjściu.
 7. W przypadku zgubienia karty lub zegarka Rodzic/Opiekun zobowiązany jest zapłacić kwotę umowną w wysokości 20zł.
 8. Rodzic/Opiekun pilnuje godziny zakończenia zabawy i wyjścia dziecka. Po przekroczeniu czasu określonego na czytniku pobierana będzie opłata zgodnie z cennikiem bawialni CZARY MARY.
 9. Dzieci zostawiają buty i kurtki w szatni, a na salę wchodzą w skarpetkach.
 10. Rodzice/Opiekunowie wchodzą na salę w skarpetkach lub w ochraniaczach na obuwie.
 11. Rodzic /Opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza strefą zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych przedmiotów mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla wszystkich przebywających w bawialni CZARY MARY.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia napojów i artykułów spożywczych na salę zabaw, na sali nie można także żuć gumy.
 13. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, na sali nie mogą przebywać dzieci i osoby dorosłe z widocznymi oznakami choroby lub przeziębienia, a także będące nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych i bakteryjnych.
 14. Obowiązkiem Rodzica/Opiekuna jest poinformowanie personelu o schorzeniach lub niepełnosprawności dziecka (np.: astma, epilepsja, zaburzenia słuchu lub wzroku).
 15. Na trampolinie może bawić się tylko jedna osoba; zabrania się wchodzenia na zjeżdżalnię pod prąd, wchodzenia pomiędzy armatki oraz wnoszenia zabawek na konstrukcję zabawową.
 16. Zabawki oraz wyposażenie bawialni CZARY MARY jest własnością tej bawialni. Prosimy Rodziców/Opiekunów o przypilnowanie aby dzieci tego nie wynosiły, nie niszczyły oraz nie pozostawiały własnych zabawek. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
 17. Za wszelkie rzeczy pozostawione w bawialni CZARY MARY właściciel bawialni nie odpowiada.
 18. Obsługa bawialni CZARY MARY ma prawo skrócić pobyt dziecka na Sali zabaw w przypadku jego agresywnego zachowania stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych uczestników zabawy.
 19. Zakupienie biletu dla grupy zorganizowanej wymaga wcześniejszego uzgodnienia i zarezerwowania terminu.
 20. Właściciel bawialni CZARY MARY nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.